Onderwijsconcept

 • Gehuisvest in een bijzonder monumentaal gebouw
 • Een gedifferentieerd aanbod voor taal, spelling, lezen en rekenen
 • Thematisch werken voor de wereldoriënterende en creatieve vakken
 • Engels vanaf groep 1 t/m 8
 • Plusklas voor leerlingen die meer aankunnen

Kernwaarden

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Brede ontwikkeling
 • Zelfbewust
 • Iedereen die zich thuis voelt op onze school is welkom

Missie

 • Veilige leer- en leefomgeving
 • Oog voor de brede ontwikkeling van kinderen
 • Individueel en samen leren
 • Zelfbewuste, zelfstandige en sociale kinderen
 • Met plezier naar school gaan

Visie

 • In de veilige leer- en leefomgeving van de Da Costaschool kan ieder kind zich breed ontwikkelen
 • Leerlingen leren van en met elkaar
 • Het vergroten van de zelfstandigheid en het eigen inzicht van de leerlingen staat in ons onderwijs centraal

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag