Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Roos, groep 7

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In de groep spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Meester Rowin, gymleerkracht

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 7), Ferdinand (groep 6), Josephine en Charlotte (groep 3)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Studie- en margedagen 2023/2024

augustus 2023

Studiedagen 2023-2024:

 • Maandag 18 september 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Dinsdag 13 februari 2024
 • Vrijdag 19 april 2024
 • Maandag 24 juni 2024 

Margedagen groepen 1 t/m 4:

 • Donderdag 26 oktober 2023
 • Donderdag 1 februari 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Dinsdag 21 mei 2024
Kennismaken met de school

augustus 2023

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Dinsdag 5 september 2023 om 9.30 uur
 • Dinsdag 10 oktober 2023 om 9:30 uur
 • Vrijdag 24 november 2023 om 9.30 uur
 • Maandag 11 december 2023 om 9.30 uur
 • Maandag 8 januari 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 12 februari 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 12 maart 2024 om 9.30 uur
 • Donderdag 18 april 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 14 mei 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 10 juni 2024 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Thematisch onderwijs

augustus 2023

Een van de ambities die we in het dagelijks schoolleven hebben uitgewerkt is ons thematisch aanbod. Dit doen we in groep 1-2 door middel van spelend leren met aantrekkelijke thema’s in de belevingswereld van kleuters en een rijke leeromgeving, waarin de kinderen worden uitgedaagd. In groep 3-8 werken de kinderen ’s morgens aan de kernvakken rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. ’s Middags werken ze aan de wereldoriënterende en creatieve vakken binnen verschillende thema’s. De vakleerkracht muziek speelt hier ook op in tijdens de muzieklessen. Met deze aanpak geven wij handen en voeten aan de vijf pijlers, die de basis vormen voor ons onderwijsconcept  

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag