Aanmelden

Aanmeldprocedure

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Als uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015, kunt u het aanmelden vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. Eerder aanmelden is niet mogelijk. Ongeveer twee maanden voordat het kind drie jaar wordt, ontvangen ouders het aanmeldformulier via de gemeente.

Onze school krijgt meestal meer aanmeldingen dan wij plaats hebben in groep 1. Daarom werken wij met een zogenaamd leerlingplafond, dat wil zeggen met een maximum aantal plaatsen. Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij 30 plaatsen in groep 1.

Om alle drie-jarigen kans te geven op een plaats op onze school, zijn er 3 aanmeldperioden per jaar:

  • 12 september 2022 t/m 30 september 2022
  • 19 december 2022 t/m 13 januari 2023
  • 20 maart 2023 t/m 31 maart 2023

Omdat plaatsing op onze school onzeker is, is het van belang dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Het aanmeldformulier levert u in op de school van uw eerste keuze.

Als wij meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, dan plaatsen wij eerst de kinderen met voorrang. Daarna loten wij. Lukt het niet om een kind op onze school te plaatsen, dan wordt bekeken of er wel plaats is op de school van de volgende keuze(s).

Kinderen met (half- / stief)broer of -zus op onze school hebben voorrang.

Kinderen uit de postcodegebieden binnen het gele kader op het kaartje (2513, 2517, 2518, 2561, 2562, 2563 en 2571) hebben voorrang.

Binnen zes weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons of van een andere school dat uw kind geplaatst kan worden. Als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft, kan het zijn dat we vier weken extra tijd nodig hebben om te onderzoeken of wij die ondersteuning kunnen bieden. Soms lukt dat niet. Dan helpen wij met het vinden van een school die dat wel kan.

Na het bericht over de plaatsing, kunt u een afspraak maken met de administratie om uw kind in te schrijven. Een afspraak maken kan op mailadres dacosta@scoh.nl of bel ons op 070 345 11 94.

Voordat de kleuter vier jaar wordt, mag hij 5 dagdelen komen wennen in de groep.

Aanmelden vanaf groep 2

Voor leerlingen ouder dan vier jaar, geldt een afwijkende aanmeld- en toelatingsprocedure. Wij hebben geregeld plaats in hogere groepen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via mailadres dacosta@scoh.nl of bel 070 345 11 94.

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag