februari 2018

Voortgangsgesprekken

In de week van 12 en 19 maart bent u van harte welkom voor het voortgangsgesprek. Binnenkort wordt u via Schoudercom uitgenodigd om uw bezoek te plannen.

Een dringend verzoek aan u om ook daadwerkelijk op de geplande tijd op school aanwezig te zijn.

Uitgelicht


februari 2018

EBHO-examen groep 8

Maandag 12 februari heeft het EHBO-examen voor de leerlingen van groep 8 plaatsgevonden. ’s Morgens vond, onder het toeziend oog van een arts, het theoretisch examen plaats. Het praktisch examen volgde op 13 februari, ’s avonds. De kinderen konden het geleerde in praktijk brengen; een van hun ouders trad hierbij op als slachtoffer.

Alle kinderen zijn geslaagd!

Nieuws


februari 2018

De Politie vraagt uw aandacht voor het volgende!

Ik ben Ilse Westerhout en werkzaam bij politiebureau Scheveningen. De afgelopen maanden zijn er steeds meer meldingen bij ons binnen gekomen over het foutief parkeren van auto’s en fietsen, het fietsen op het trottoir, het fietsen met ondeugdelijke fietsverlichting en de hierdoor ontstane gevaarlijke situaties. Het stukje “verkeersveiligheid” is niet alleen een zaak van de politie of de school, maar in eerste instantie ook van U als ouder.

Wij hebben uw hulp hier dus hard bij nodig!

De politie wil samen met u en school deze onveilige situatie aanpakken, zodat alle kinderen straks weer veilig op school kunnen aankomen.

Naar aanleiding van bovenstaande is er een verkeersveiligheidsproject gestart.

Het eerste onderdeel van dit project betrof het controleren van de fietsen van de leerlingen. Dit is als erg positief ervaren. Het merendeel van de fietsen is goedgekeurd. Wel zagen wij dat er veel leerlingen gebruik maken van de ‘goedkope, makkelijke en vooral kleine’ lampjes. Helaas zijn deze niet goed zichtbaar voor automobilisten met alle gevaren van dien.

“Zorg voor goede verlichting. Dit is in het belang van uw kind”.

Ons advies is dan ook om uw kind een fluorescerend hesje aan te trekken, een lichtband om de arm te laten dragen of eventueel van lichtsnoeren in de wielen te bevestigen. U begrijpt dat dit extra is en niet in plaats van een voor- en achterlicht. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en wij nemen aan dat u daar heel zuinig op bent.

In het kader van dit verkeersveiligheidsproject zult u ons vaker aantreffen in de Hollanderstraat voor verschillende controles. Dit zal zowel preventief als repressief zijn.

Nieuws


februari 2018

Herdenking Reinkenstraat

Op vrijdag 23 maart wordt er door groep 8 een korte herdenking gehouden bij de plaquette ter nagedachtenis aan de 24 joden die met veel machtsvertoon door de Duitse SD in de nacht van 22 op 23 maart uit een etagewoning in de Reinkenstraat werden weggevoerd naar een concentratiekamp. Zij keerden niet terug.

De kinderen van groep 8 zullen de namen van de slachtoffers oplezen, gedichten voordragen, bloemen leggen en een minuut stilte in acht nemen.

Nieuws


februari 2018

Typelessen

Na de voorjaarsvakantie starten in de groepen 5 en 6 typelessen. Deze lessen worden verzorgd door Typetuin uit Berkel-Enschot. De typelessen, 8 in totaal verdeeld over 13 weken, worden gegeven in groepen van maximaal 15 kinderen. De lessen vinden plaats op dins- en/of donderdagen.

Nieuws