Ouders

Communicatie met ouders krijgt vorm door:

Gesprekkencyclus

 • Startgesprek begin van het schooljaar Kennismaking tussen leerkracht en ouders.
 • Voortgangsgesprekken november en maart Leerkracht en ouders bespreken de voortgang en het welbevinden van het kind. Ook de Cito-uitslagen komen aan de orde.
 • U kunt altijd een afspraak met de leerkracht maken als u behoefte heeft aan een gesprek.

Communicatiemiddelen

 • Inloopavond begin schooljaar kennismakingsmoment voor alle groepen, voorbereid door leerlingen en leerkracht.
 • Informatieavond groep 8 over het voortgezet onderwijs.
 • Schoudercom onze schoolapp met informatie over school- of groepsgerelateerde zaken. U ontvangt een inlogcode als uw kind op school start.
 • Website achtergrond- en actuele informatie over de school, ook voor potentiële ouders.
 • Nieuwsbrief via Schoudercom voor elke vakantie met informatie over de school, groep, het team en de ouderraad.
 • Schoolgids jaarlijkse informatie over de school, ook voor potentiële ouders.
 • Notulen medezeggenschapsraad via het Tussendoortje.
 • Tevredenheidspeilingen eens per vier jaar.

“Ieder kind is uniek! Op school helpen wij kinderen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We hechten veel waarde aan samenwerking en regelmatig contact met ouders.”

Juf Sandy, intern begeleider

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag