Resultaten

Schooladvies voortgezet onderwijs

Tijdens de schooljaren van onze leerlingen vormen wij een zo compleet mogelijk beeld van hun motivatie, vaardigheden, werkhouding, taakgerichtheid en concentratie. In januari krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. Het is tot stand gekomen in overleg met de leerkrachten in groep 7 en 8, intern begeleider en directie en gebaseerd op de gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en het drempelonderzoek. We bespreken dit met de ouders, groepsleerkracht en directie of intern begeleider. In groep 8 geven we veel aandacht aan de keuze voor het voortgezet onderwijs, bezoeken wij vo-scholen met de leerlingen en komen leerlingen uit het voortgezet onderwijs iets vertellen in de klas. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen echt kiezen voor een school die bij hen past. De leerkracht maak een onderwijskundig rapport van de leerlingen die van school gaan met resultaten en bijzonderheden voor de nieuwe school. De overstap kan dan zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie.

Resultaten 2020

Vanwege de coronacrisis is de Cito-Eindtoets in 2020 niet afgenomen.

2020 2019 2018
DaCostaschool gemiddelde - 541,2 544,1
Landelijk gemiddelde - 536,1 535
Uitstroom
Aantal leerlingen
Schooltype 2020 2019 2018
vwo 11 14 12
havo / vwo 6 2 2
havo 4 5 12
vmbo tl / havo 1 3 -
vmbo tl 2 1 3
vmbo overig 1 1 -
praktijkonderwijs - 1 -

“De leerling die van school gaat krijgt een onderwijskundig rapport mee met resultaten en bijzonderheden voor de nieuwe school.”

Juf Linda, groep 8

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag