Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs werken wij met een Schoolondersteuningsprofiel (SOP), omdat wij zoveel mogelijk leerlingen op de basisschool willen houden. Het SOP geeft aan welke ondersteuning wij leerlingen kunnen bieden. Het aanbod bestaat uit basisondersteuning (preventieve maatregelen en lichte hulp) en extra ondersteuning. Als er sprake is van extra ondersteuning, eventueel in combinatie met zorg, bekijkt de school met ouders en deskundigen of een individueel arrangement moet worden aangevraagd. Ouders kunnen het SOP inzien bij de directie. 

Een andere mogelijkheid is dat er wellicht een aanvraag moet worden gedaan voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. Wij stellen een ontwikkelingsperspectief op voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geeft aan welke doelen de leerling op lange termijn kan bereiken, hoe de leerstof wordt gepland en hoe de samenwerking met ouders en school is opgezet.

SPPOH

Het bestuur van onze school is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), het samenwerkingsverband voor de regio. Een aanvraag moet altijd worden getoetst door de SPPOH. Wij werken nauw samen met de SPPOH, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, (HCO), Onderwijszorg Nederland (ONL), Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de jeugdverpleegkundige/schoolarts (CJG).

“Een prettige school met een goede en warme sfeer, waar onze kinderen zich thuis voelen. Het team is goed aanspreekbaar en vindt steeds oplossingen voor de uitdagingen van corona.”

Kim de Kruijf, ouder van Jonah, Nathan en Mikha (groep 5, 3 en 1/2)

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag