Aanmelden voortgezet onderwijs

Ouders kunnen hun kind op meer dan één school voor voortgezet onderwijs aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar ontvangt u nadere informatie van BOVO Haaglanden over de aanmeldprocedure.

BOVO Haaglanden houdt zich bezig met alle afspraken, procedures en regelingen omtrent de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs.

Bekijk de animatie van BOVO:

“Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In groep 5 spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Juf Sigrid, groep 5

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag