Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Roos, groep 7

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In de groep spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Meester Rowin, gymleerkracht

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 7), Ferdinand (groep 6), Josephine en Charlotte (groep 3)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Eind 2024 wordt onze nieuwe video verwacht.

Studie- en margedagen 2023/2024

April 2024

Studiedagen 2023-2024:

 • Maandag 18 september 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Dinsdag 13 februari 2024
 • Vrijdag 19 april 2024
 • Maandag 24 juni 2024 

Margedagen groepen 1 t/m 4:

 • Donderdag 26 oktober 2023
 • Donderdag 1 februari 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Dinsdag 21 mei 2024
Kennismaken met de school

April 2024

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Dinsdag 23 januari 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 12 februari 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 12 maart 2024 om 9.30 uur
 • Dinsdag 09 april 2024 om 9.30 uur
 • Donderdag 18 april 2024 om 9.30 uur
 • Maandag 10 juni 2024 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling?

 Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Vacatures kleuterbouw & bovenbouw

April 2024

Ben jij een gedreven en enthousiaste leerkracht met een groot hart voor kinderen? Krijg jij ook energie van het ontwikkelen en geven van goed onderwijs aan leergierige kinderen? Kom bij ons werken!


Over ons

De Da Costaschool is een relatief kleine basisschool met ruim 200 leerlingen in de mooie wijk Duinoord te Den Haag, nabij het Gemeentemuseum. In ons prachtige monumentale pand bieden wij goed onderwijs en individuele zorg voor alle leerlingen. Onze school is volop in ontwikkeling en daar kun jij deel van uitmaken!

 

Wat kenmerkt de Da Costaschool?

· Een veilige en prettige leeromgeving

· Blije, leergierige kinderen

· Een sociaal team; betrokken leerkrachten met een groot hart voor alle kinderen én voor elkaar

· Gedegen onderwijs, thematisch werken, Engels in groep 1 t/m 8

· Doe-vrijdag groepen 4 t/m 8 (vakdocenten muziek, handvaardigheid en techniek / programmeren)


Wie zoeken wij?

Wij zoeken een collega voor de kleuterbouw die:

· in het bezit is van een pabo-diploma

· (bij voorkeur: ruime) ervaring heeft in werken met groepen kleuters, m.b.v. thema’s

· passie heeft voor het (kleuter)onderwijs

· kennis en ervaring heeft m.b.t. NT2-onderwijs of bereid is de kennis op te doen

· beschikt over goede communicatieve vaardigheden


Wij zoeken een collega voor de bovenbouw die:

• In het bezit is van een pabo-diploma

• Passie heeft voor het onderwijs aan oudere kinderen

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden


Alles op een rijtje

· Leerkracht voor groep 1 of 1-2 voor maandag en vrijdag, zijnde 17 uur

· Leerkracht voor een bovenbouwgroep (6 of 7) voor maandag tot en met donderdag of fulltime

· Vaste aanstelling mogelijk, na gebleken geschiktheid

· Start per 1 augustus 2024


Solliciteren en meer 

Neem contact op met Ton Geleijnse, schooldirecteur a.i., via tgeleijnse@scoh.nl of via 070-3451194.

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag