Onderwijsconcept

 • Leren van en met elkaar
 • Afgestemd op de belevingswereld van het kind
 • De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 • Creëren van een rijke leeromgeving
 • Ontwikkeling van talenten

Dit concept gaan wij komende jaren verder ontwikkelen en verstevigen. Daarom zetten wij in op:

 • Een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod
 • Thematisch onderwijs

”Het is een leuke creatieve school omdat er vaak Da Vinci wordt gedaan. De Da Costaschool is een leuke en gezellige school waar ik me heel thuis voel. ”

Jet, groep 6

”Om goed te kunnen leren, moet je lekker in je vel zitten. Daarom vinden wij de lessen sociale vaardigheden en groepsdynamiek zo belangrijk. In groep 6 spreken we wekelijks een nieuw groepsdoel af.”

Juf Sigrid, groep 6

”De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Ferdinand (groep 6) en Kamiel (groep 4), Josephine en Charlotte (groep 1-2)

Video

Bekijk de video om een indruk te krijgen van onze school.

Aanmeldperiode 2

February 2023

Vanaf maandag 20 maart 2023 t/m vrijdag 31 maart  2023 kunnen kinderen aangemeld worden die in de periode van 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 de driejarige leeftijd bereikt hebben of bereiken. U kunt het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij de directeur of de administratieve kracht van onze school. Uiterlijk 14 april ontvangt u een reactie op de aanmelding. Wilt u een aanmeldformulier inleveren? Neem dan vooraf contact via dacosta@scoh.nl.  

Kennismaken met de school

February 2023

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Komend schooljaar staan de volgende bijeenkomsten gepland: 

 • Vrijdag 10 maart 2023 om 9.30 uur
 • Dinsdag 21 maart 2023 om 9:30 uur
 • Vrijdag 26 mei 2023 om 9.30 uur
 • Woensdag 14 juni 2023 om 9.30 uur

Bij teveel aanmeldingen plannen wij een extra bijeenkomst in om u zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om kennis te maken met de school. U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden kan via: dacosta@scoh.nl

 


Wij zijn op zoek naar een superjuf of -meester!

February 2023

Leerkracht 

(3-5 dagen, zijnde 23 - 40 uur) 

 Ben jij een gedreven en enthousiaste leerkracht met een groot hart voor kinderen? Krijg jij ook energie van het ontwikkelen en geven van goed onderwijs aan leergierige kinderen? Kom bij ons werken!  

Over ons 

De Da Costaschool is een relatief kleine basisschool met ruim 200 leerlingen in de mooie wijk Duinoord te Den Haag, nabij het Gemeentemuseum. In ons prachtige monumentale pand bieden wij goed onderwijs en individuele zorg voor alle leerlingen. Onze school is volop in ontwikkeling en daar kun jij deel van uitmaken! Wil je meer informatie over onze school?  

Wat kenmerkt de Da Costaschool?   

 • Een veilige en prettige leeromgeving
 • Blije, leergierige kinderen  
 • Een sociaal team; betrokken leerkrachten met een groot hart voor alle kinderen én voor elkaar 
 • Gedegen onderwijs, thematisch werken, Engels in groep 1 t/m 8, Muziek (idem) en Programmeren (groep 3 t/m 8). Deze laatste 2 vakken worden gegeven door een vakdocent.  

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een collega die: 

 • in het bezit is van een pabo-diploma  
 • passie heeft voor het onderwijs  
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

Alles op een rijtje 

 • Leerkracht voor de onder-, midden- of bovenbouw 
 • Vaste aanstelling mogelijk, na gebleken geschiktheid 
 • Per 1 februari 2023 of z.s.m. 

Solliciteren en meer? 

Neem contact op met Ton Geleijnse, schooldirecteur a.i., via tgeleijnse@scoh.nl of via 070-3451194.

“Onze mooie monumentale school is een echte buurtschool. Alle kinderen zijn welkom op de Da Costaschool!”

Directeur van de school

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag