De Da Costaschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Een kleine school met een heerlijke sfeer en groot enthousiasme. We streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. We gaan uit van Christelijke waarden en normen, waarin respect en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staan.

Lees meer over ons Bekijk ons verhaal

Het laatste nieuwtje

Augustus 2020

Kennismaken?

Tijdens het schooljaar organiseren wij kennismakingochtenden voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Deze vinden komende maanden plaats op:

  • 8 september 2020
  • 2 oktober 2020
  • 27 november 2020

U krijgt een schets van onze school, aanpak, werkwijze en een korte rondleiding. Belangstelling? Aanmelden via dacosta@scoh.nl.

Lees verder

Uitgelicht

Augustus 2020

Aanmelden

Per schooljaar hebben wij maximaal 30 plaatsen in groep 1. De gemeente Den Haag heeft vier aanmeldperioden voor dit schooljaar vastgesteld, waarin ouders hun kind (vanaf drie jaar) kunnen aanmelden:

  • 16 september t/m 30 september 2020
  • 14 december 2020 t/m 8 januari 2021
  • 22 maart t/m 6 april 2021
  • 21 juni t/m 2 juli 2021

Meer informatie over aanmelden is te vinden op scholenwijzer.nl.

Uitgelicht

Augustus 2020

Plaatsen in hogere groepen

De Da Costaschool heeft in verschillende leerjaren nog plaatsen beschikbaar. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via dacosta@scoh.nl.

Protestants-Christelijk

De christelijke identiteit vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in de bijbel. Daarbij klinken een aantal uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God. We willen ruimte b…

Lees meer

Plusklas

In onze school hebben we een plusklas. In het beleidsplan van de gemeente is de doelgroep voor een plusklas als volgt omschreven: de (hoog) begaafde kinderen die in een reguliere schoolsetting adequaat onderwijs kunnen krijgen, maar tegelijkertijd…

Lees meer

Remedial teaching

Op onze school kunnen we remedial teaching bieden als mogelijkheid ter ondersteuning van uw kind bij het zich ontwikkelen en leren. Remedial teaching vindt hoofdzakelijk plaats in groepen 1 t/m 5. Remedial teaching is er in de vorm van individuele hulp,…

Lees meer

Kwaliteit

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. In onze school wordt lesgegeven met behulp…

Lees meer

Ons adres

Da Costaschool

  • Hollanderstraat 21
  • 2517 HH Den Haag