april 2019

Consulting Kids

Groep 8 heeft op 18 maart j.l. tijdens een themadag ervaring opgedaan met de organisatie “Consulting Kids”. Deze organisatie gaat uit van het principe dat kinderen anders denken en zich niet laten stoppen door dingen die onmogelijk lijken. Hierdoor kunnen kinderen volwassenen helpen met het oplossen van complexe vraagstukken en hebben ze de rest van hun leven plezier van de vaardigheden die ze daarbij opdoen. De vraagstukken worden ingebracht door organisaties uit het bedrijfsleven en de overheid.
De kinderen werden die dag eerst opgeleid als mini-coaches. Via spel, opdrachten en brainstorming oefenden ze probleemoplossende vaardigheden en kregen aan het eind van de dag een heus diploma ‘Junior Consultant’.

In de loop van de ochtend kwamen de managers van de opdrachtgever (de gemeente Den Haag in dit geval) naar school en werden door groepjes kinderen geadviseerd. Na twee kennismakings- en vragenrondes per groep, schreven de kinderen suggesties op post-it briefjes voor deze managers met het doel de samenwerking te verbeteren inzake de bereikbaarheid van de stad.

Het was een boeiende en leerzame dag, waarin het overleggen en samenwerken fantastisch verliepen. Het is de bedoeling dat we van Consulting Kids een jaarlijks terugkerende traditie gaan maken in groep 8.

Nieuws


februari 2019

Beschikbare plaatsen

Voor het komende cursusjaar (2019 - 2020) hebben we nog plekken beschikbaar in groep 3. Ook kunnen er nog kinderen geplaatst worden die geboren zijn tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2014.

Neem voor meer informatie over onze school of over de aanmeldprocedure een kijkje bij onze veelgestelde vragen, of neem gerust contact met ons op!

Uitgelicht


februari 2019

Maak kennis met de school!

We stellen graag onze school aan u voor. Daarom organiseren we in het schooljaar 2018 - 2019 iedere maand (m.u.v. februari) een kennismakingsochtend. Deze kennismakingsochtenden vinden op een woensdag plaats. U bent van harte welkom van 09:00 - 10:00 op de volgende data:

  • 13 maart 2019
  • 24 april 2019
  • 22 mei 2019
  • 26 juni 2019

Nieuws


februari 2018

Uitnodiging informatieavond

Uitnodiging informatieavond “werken in het (basis) onderwijs”.

Zoekt u werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor u.
Misschien denkt u er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Kom dan naar de informatieavond “Leraar van Buiten” op woensdag 7 maart 2018.

Dan kunt u kennismaken met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor u zijn. We hopen u tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het funderend onderwijs in Den Haag en omgeving!

De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein 75, tegenover station Hollands Spoor.

Bekijk voor meer informatie en programma de uitnodiging.

Nieuws


februari 2018

Afscheid

Juf Ankie en meester Niessen hebben te kennen gegeven rond de zomervakantie een punt te willen zetten achter hun werkzame leven.

Juf Ankie is in april 1997 op onze school gestart. Op 22-jarige leeftijd stapte zij het kleuteronderwijs in om dit na jaren te verruilen voor de peuteropvang. Op basis van invalwerkzaamheden kwam juf Ankie op de Da Costaschool terecht en nu zet zij een punt achter het werken in het onderwijs. Niet omdat het niet meer leuk is, maar vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Juf Ankie, een kleuterjuf pur sang, waakte over het “kleutergoed” en verdedigde het “hebben en houwen” van de kleuter met verve.

Meester Niessen is gestart op onze school op 1 augustus 1978. Hij heeft hoofdzakelijk in de bovenbouw lesgegeven; echt zijn ding. Wat genoot hij van het geven van rekenlessen, het voorbereiden van kinderen op de overstap naar het VO, Da Vinci, de werkweken, het schoolreisje, de bezoeken aan het Filmhuis; teveel om op te noemen. En dan is het nu tijd voor andere leuke dingen.
Meester Niessen zal na de zomervakantie nog wel met regelmaat op school verschijnen; in overleg zal hij hand- en spandiensten op school verrichten.

U begrijpt dat we hen niet zo maar willen laten gaan; u wordt nader geinformeerd over het afscheidsfeest van beiden.

Nieuws