De Da Costaschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Een kleine school met een heerlijke sfeer en groot enthousiasme. We streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. We gaan uit van Christelijke waarden en normen, waarin respect en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staan.

Lees meer over ons Bekijk ons verhaal

Het laatste nieuwtje

mei 2020

Nieuws — mei 2020

Sinds 11 mei is de Da Costaschool weer open. We vinden het heel fijn om de kinderen weer te zien en les te geven! Helaas is het nog niet toegestaan om ouders in de school te ontvangen. Wilt u kennismaken met de school? Neemt u dan contact op via dacosta@scoh.nl , dan zorgen we ervoor dat…

Lees verder

Uitgelicht

maart 2020

Beschikbare plaatsen

Beschikbare plaatsen De Da Costaschool heeft in een aantal leerjaren plaatsen beschikbaar. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. Kinderen geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 In verband met de huidige omstandigheden gaat de tweede aanmeldperiode (23 maart t…

Lees verder

Protestants-Christelijk

De christelijke identiteit vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in de bijbel. Daarbij klinken een aantal uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God. We willen ruimte b…

Lees meer

Plusklas

In onze school hebben we een plusklas. In het beleidsplan van de gemeente is de doelgroep voor een plusklas als volgt omschreven: de (hoog) begaafde kinderen die in een reguliere schoolsetting adequaat onderwijs kunnen krijgen, maar tegelijkertijd…

Lees meer

Remedial teaching

Op onze school kunnen we remedial teaching bieden als mogelijkheid ter ondersteuning van uw kind bij het zich ontwikkelen en leren. Remedial teaching vindt hoofdzakelijk plaats in groepen 1 t/m 5. Remedial teaching is er in de vorm van individuele hulp,…

Lees meer

Kwaliteit

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. In onze school wordt lesgegeven met behulp…

Lees meer

Ons adres

Da Costaschool

  • Hollanderstraat 21
  • 2517 HH Den Haag